submit


Tha fiosrachadh a chaidh a chruinneachadh a tha an dùil gu CCM comharra-measaidh Buidheann gus dèanamh cinnteach gu bhith a ‘cur d’ litir-naidheachd. Bidh iad cuideachd a bhith air a chleachdadh leis na roghainnean a chaidh a sgrìobhadh airson adhbharan ad targeting. Feumaidh tu còir inntrigidh agus rectification agad dàta pearsanta, cho math ri iarrtas an sguabaidh às, taobh a-staigh crìochan a shuidheachadh le na lagh. Faodaidh tu cuideachd aig àm sam bith sgrùdadh a dhèanamh air na roghainnean agad a thaobh targeting. Ionnsaich barrachd mu ar poileasaidh prìobhaideachd

About